R2C – session 1

Regression till en orsak, vare sig det er en känd såsom en bortträngt händelse så ligger där en energi som emotionellt kan hålla oss i ett järngrepp. Denna mer eller mindre destruktiva energi kan ligga till grund för en del av våra karaktärsdrag och som vi helst velat vara utan. På ett rationellt plan kan vi förstå en incident på ett medvetet plan och säga att det är glöm och förlåtet men kom ihåg att det medvetna representerar maximalt 5 % av vår vardag. Så därför behöver man inte vara raketforskare för att förstå att det är på ett emotionellt plan detta måste lösas.

”Det som är programmerat med ett barnasinne måste avprogrammeras av ett barnasinne”

Klienten har redan varit i en session i Dynamisk Emotionell terapi innan denna och med fokus på modern. Den session kommer du att ta del av längre fram, en spännande session där vi förlöste mycket att Saras emotionella låsningar. I denna session kommer fokuset att ligga på fadern just för att Sara alltid har känt ett hat till pappan. R2C är ett perfekt verktyg för att kunna rikta sig mot incidenter där det finns en känslobro att trigga ifrån. Det kan vara så enkelt som en fobi men också tuffare händelser, exempelvis en riktad ilska som i detta fall. Jag använder mig av en emotionell induktion just för att jag vet att jag lätt kan trigga igång en sådan precis här. Jag behöver endast be klienten om att uppleva hennes pappa för att få klienten emotionellt in i spelet.

Sessionen som du ser här är ett enda råmaterial, ingenting har klippts bort då jag tycker det är viktigt att visa hur sessionen formas efterhand. Det är ett hantverk där du som terapeut med fingertoppskänsla kan följa med klienten och kliva in som en tredje part där det behövs. Efter sessionen kan man låta det gå ett par veckor och sedan reflektera på resultatet, det medvetna sinnet behöver tiden för att anpassa sig till denna emotionella förändring.