R2C – session 3 (Endast ljud)

I utbildningssyfte har jag valt att ta med en session som man i efterhand hade önskat att man hade på video. Ett förlopp som mer eller mindre avviker från en vanlig session och som kan ge en djupare förståelse för en klients låsning. Ett terapiförlopp där jag stundtals får inta en mer auktoritär roll, där min röst låter som att dra naglarna på en krittavla och verbalt ute på en hal is emellanåt. Så det är medvetet att jag väljer denna ganska ovanliga session som ändå kommer att skapa ett kraftfullt resultat. Hade jag haft denna typ av session i min tidiga karriär så hade jag sannolikt kategoriserat klienten som mindre mottaglig och samarbetsvillig som en konsekvens av avsaknad av egen erfarenhet.

Anledningen till att klienten uppsöker mig igen är nagelbitning och att sexuell närhet inte fungerar i hans relation vilket är en stor sorg för honom. 

”Har varit nagelbitare hela mitt liv, river även av hudflikar på fingrarna. Detta gör jag i perioder.När jag gör det så ser mina händer rätt tråkiga ut. Skulle vilja bli av med detta helt och hållet”.

Denna session har alltså sitt fokus på en rationell och analytiskt klient. Denna klient hjälpte jag med en fobi för många år sedan och nu är det dags att ta itu med den emotionella sidan. Här behöver jag vara ännu mer terapeut än i vanliga fall, inte för att klienten saknar mottaglighet utan för att klienten gömmer sina känslor bakom prestation, förklaringar och prat. Klienten har egentligen två sidor av sig själv, en som har en väldig mjuk karaktär och en som är ganska osäker.Jag ser denna osäkerhet direkt och får kämpa med min verbala navigation genom hela sessionen. Jag tycker att denna session ger en bra bild av hur mitt mindre bra ordval  korrigeras mot ett slutligt bra resultat. Klienten känner att det är lättare att ge sin dotter ”kärlek” än till sin son, vilket sannolikt är en konsekvens av klienten egen pappas förmåga att bemöta emotionellt.

”Det som är programmerat med ett barnasinne måste avprogrammeras av ett barnasinne”

00:00 – Dynamisk Emotionell Induktion

03:04 – Går direkt till det ideomotoriska momentet

08:02 – Klientens vill gärna berätta och förklara, ett inlärd beteende för att slippa att komma i kontakt med det som känns

09:46 – Hjälper klienten att våga släppa greppet

11:50 – Fokuserar på klientens nalle och försöker få honom att känna in känslan av den

12:13 – Avdramatisera klientens tänkande

14:39 – Försöker få klienten in i nuet och att känna sina känslor precis där

15:20 – Byter rollen så klienten får spela sin egen pappa i mitt försök på att få klienten att släppa greppet

18:09 – ”Känn din osäkerhet, du gör det jättebra”

21:33 – Bryter mer och mer ned klientens försvar

23:04 – Klienten börjar blir mer emotionell

23:20 – ”Jag ser rakt genom dig” detta kan få klienten att släppa greppet eller ”jag ser din a känslor”.

23:42 – Låter som klienten sover, men det är känslorna som börjar komma upp till ytan

24:32 – Klientens nalle blir den utlösande faktorn

24:44 – Tar tag I klientens hand och slår den mot underlaget vilket får känslorna att bli ännu starkare.

25:14 – Vi bryter nu genom klientens försvar

26:03 – Insikter och sanningar kommer upp till ytan

29:05 – Processterapi med klientens pappa

30:07 – Ser att klienten blir mer emotionell och hjälper klienten in i dessa känslor genom att få klienten att slå ut dessa

30:46 – Klientens kropp börjar rycka på sig mer och mer, känslor som mer och mer kommer upp till ytan

31:54 – Information ”Säg det till honom, inte till mig”

32:01 – Eldar på klienten ännu mer så den emotionella förlösningen blir så kraftfull det går

33:45 – Jag som terapeut kliver in i rollspelet som en tredje part

35:44 – Pappan har ordet!

37:47 – Insikt och förståelse ökar

38:42 – Inledning av förlåtelses processen vilket utlöser klientens emotionella än mer

42:14 – Förlåtelse av klientens pappa

44:41 – Metafor (Nelson Mandela) allt för att indirekt cementera förlåtelsen

45:27 – Intern processterapi – klienten blir än mer emotionell

48:08 – Intern förlåtelse

52:17 – Dynamisk progression 

57:56 – Uppräkning – tillbaka till här och nu

58:03 – Eftersnack – klienten släpper ännu mer känslor