R2C – session 2

Denna session handlar om ett trauma som klienten tror är en konsekvens av en manipulativ personlighet som pågått ett par år. I min värld så finns alltid en anledning till att man har en avsaknad av trygghet och självrespekt och som sannolikt finns i anknytningsmodellen. Klienten beskriver denna personlighet som stark narcissistisk vilket har fått stora konsekvenser för klienten.Trauma och emotionell problematik efter år av psykiska misshandel och hjärntvätt av en aggressiv narcissist.”För att tackla problematiken har klienten uppsökt den etablerade vården/psykolog och även gått i ICT terapi. 

”Det som är programmerat med ett barnasinne måste avprogrammeras av ett barnasinne”

Anledningen till att jag väljer R2C innan D.E.T är att det finns en klar incident där det förmodligen finns ilska som behöver komma upp till ytan. Jag är ganska säker på att hennes pappa har haft en større påverkan på henne i hennes uppväxt med tanke på den förhandsinformation jag fått. På ett undermedvetet plan kan en personlighet av likvärdig karaktär kännas rätt då det undermedvetna ej kan skilja på rätt och fel. Så även om klienten på en medveten och rationell nivå förstår att detta ej är en bra väg att gå så vinner det undermedvetna till 99%. Denna destruktiva energi behöver nu komma ut och korrigeras med nya insikter samt förståelse.