Denna flik kan endast ses av deltagarna från Gålö 2022.