För mer information omkring ACE studien klicka på denna länk